Djembé workshops voor leerlingen van OBS De Lijster

In het kader van hun schoolthema ‘Afrika’ vonden vandaag drie workshops Djembé plaats voor de groepen 5 t/m 8 van basisschool De Lijster. Daarvoor kwamen ze naar Muziekschool Barneveld, waar voldoende ruimte is en voor iedere leerling een eigen djembé. Uitgevoerd door docent Marco Onstenk.