Co-Creatie tussen OBS de Plantijn en Julia Borsboom

Onder leiding van kunstenaar Julia Borsboom konden de leerlingen van groep 5-8 van OBS de Plantijn een échte auto beschilderen. Naar aanleiding van een IPC thema dachten de leerlingen na over wat er nodig is om een lange zware reis te maken in een onherbergzaam en koud gebied. Door middel van sjablonen zijn alle reisbenodigdheden op de auto beschilderd. Wat een mooi project om samen over na te denken en uit te voeren. Een prachtig resultaat vanuit de samenwerking tussen school en cultuuraanbieder!